Zuzka Jakub

Dvaja ľudia ktorí sa jedným túžili stať a preto v lese vedľa malého tajomného lomu svoju túžbu aj vyplnili... Po sobáši si pivkom pripili a na bicykli na hostinu odkrútili.